ДОГОВІР - ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ

Цей договір-оферта, далі «Оферта», є офіційною публічною пропозицією щодо придбання інформаційно-консультативних послуг. Фізична Особа Підприємець Орловська Руслана Володимирівна пропонує необмеженому колу осіб, залучених на умовах даної оферти, інформаційно-консультативні послуги, розміщені в мережі Інтернет за адресою http://coaching-edu.online.

1.1.Оферта – це публічний Договір приєднання про надання інформаційно-консультативних послуг.
1.2.Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття даної Оферти.
1.3.Сайт — інтернет-сайт: http://coaching-edu.online на якому розміщена Оферта.
1.4.Інформаційно-консультативні послуги (далі – «Послуги») – онлайн-тренінги, зміст та характеристики яких зазначено на Сайті, та які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти.
1.5.Послуги по цій Оферті не є освітніми послугами щодо Закону України «Про освіту».
1.6.Виконавець — Фізична Особа Підприємець Орловська Руслана Володимирівна, яка зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України від 16.09.2021 №2009180010001000547 (РНОКПП).
1.7.Клієнт – користувач послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем. Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Клієнтів, які порушують вимоги чинного законодавства.
1.8.Сторони – Виконавець і Клієнт, а окремо – “Сторона”.
1.9.Пакет участі – це розміщена на Сайті інформація про характеристики онлайн-тренінгу, зокрема, про його тривалість, терміни проведення, форму та особливості доступу до тренінгу, спосіб та місце його проведення, правила проходження, вартість та інше, який Клієнт самостійно обирає . В рамках однієї послуги Клієнт може вибрати будь-який з Пакетів участі на Сайті на умовах цієї Оферти.
1.10. Заявка на онлайн-тренінг – електронна реєстраційна форма для замовлення онлайн-тренінгу, що підлягає заповненню Клієнтом в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов’язань по цій Оферті, для підтвердження укладання Клієнтом цієї Оферти.

2.1. Виконавець надає Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти їх та сплатити у розмірі та на умовах, передбачених цією Офертою.
2.2. Загальна кількість, характеристика, вид та вартість Послуг, які отримуватиме Клієнт, вказується в обраному ним Пакеті участі та є невід’ємною частиною до цієї Оферти.
2.3. При наданні Послуг по цій Оферті Виконавець має право залучати фахівців необхідної кваліфікації.
2.4. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цієї Оферти, Оферта вважається акцептованою з моменту отримання Виконавцем оплати від Клієнта послуг Виконавця за цією Офертою (з дати зарахування сплачених Клієнтом коштів на банківський рахунок Виконавця), за умови коректно заповненої Заявки на онлайн.
2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання цієї Оферти відповідно до її умов.
2.6. Послуга вважається наданою повністю, якщо Виконавець надав усі 150 годин онлайн-тренінгу та виконав усі свої зобов’язання відповідно до цієї Оферти. Послуга вважається наданою частково у випадку, якщо Виконавець виконав частково свої зобов’язання (у процентному співвідношенні наданих годин онлайн-тренінгу до загальної кількості годин онлайн-тренінгу).
2.7. По завершенню надання Послуг акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Клієнтом у повному обсязі, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту закінчення надання Послуг, Виконавець не отримав, на свою електронну пошту: coaching.academyy@gmail.com, мотивованих письмових заперечень за якістю наданих послуг. У будь-якому разі відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту надання належної якості послуг.
2.8. Після завершення надання Послуг, за умови успішного складання іспиту клієнт отримує Сертифікат (Сертифікат АСТР Міжнародного зразка).

3.1. Розміщення тексту цієї Оферти на Сайті є пропозицією Виконавця всім, хто виявив бажання фізичним особам пройти онлайн-тренінг та акцептувати цю Оферту на зазначених у ній умовах.
3.2. Оферта може бути прийнята (акцептована) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг Виконавця, яка досягла 18-річного віку та має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем. .
3.3. Оферта вважається акцептованою Клієнтом, якщо він зробив такі дії (у їхній сукупності):
– коректно заповнив заявку на онлайн-тренінг;
– оплатив послуги Виконавця, згідно з обраним Пакетом участі, після оформлення Заявки на онлайн-тренінг згідно з наданими Виконавцем реквізитами та у вказаний Виконавцем термін.
3.4. Реквізити для оплати послуг Виконавець може вказувати під час здійснення Клієнтом онлайн-платежу (за допомогою переказу через платіжні системи) або шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у Заявці на онлайн-тренінг.
3.5. Акцепт цієї Оферти означає, що Клієнт ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цій Оферті, розуміє їх та беззастережно приймає їх у повному обсязі та без винятків.

4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.
4.1.2. На вимогу Клієнта надати йому консультацію та інформацію про онлайн-тренінг.
4.1.3. На Сайті, в тексті цієї Оферти, у Пропозиціях Пакету участі та/або іншим доступним способом інформувати Клієнта про правила та вимоги щодо організації процесу онлайн-тренінгу, його зміст та характеристики.
4.1.4.Після отримання від Клієнта оплати за Послуги, але до моменту їх надання – надати Клієнту доступ до Особистого кабінету шляхом надсилання на електронну пошту Клієнта інформації, необхідної для доступу до Особистого кабінету.
4.1.5. Зберігати інформацію та інформацію (у тому числі персональні дані), надані Клієнтом на виконання умов цієї Оферти в межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
4.1.6. Здійснювати консультаційну підтримку Клієнтів з послуг Виконавця та умови їх отримання на умовах цієї Оферти.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Протягом часу дії Пропозиції змінювати порядок проходження онлайн-тренінгу на власний розсуд, але в рамках наявної акредитації ICF.
4.2.2. У разі відмови Клієнта від проходження замовленої та оплаченої ним Послуги, незалежно від причин, Виконавець здійснює повернення коштів з утриманням фактично понесених Виконавцем витрат від сплаченої Клієнтом суми.
4.2.3. Припинити доступ Клієнта до Послуг на будь-якому його етапі без повернення сплачених коштів у разі:
– Порушення ним правил поведінки під час отримання Послуг. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу інших учасників процесу, примушення їх до відхилення від теми, зазначеної в Послугах, пакеті участі, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені розділом 5 цієї Оферти;
– встановлення факту передачі Клієнтом реквізитів для доступу до Послуг третім особам, розповсюдження Клієнтом інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у отриманні Послуг, третім особам за плату або безкоштовно.
4.2.4. Проводити фото- та відеозйомку під час надання Послуг та використовувати отримані під час фото- та відеозйомки матеріали на свій розсуд. Виконавцю належить виключне авторське право, а також суміжні з винятковим авторським правом права на зазначені матеріали, використання отриманих під час фото- та відеозйомки матеріалів можливе лише з письмового дозволу Виконавця.

5.1. Клієнт зобов’язаний:
5.1.1. Коректно та правдиво заповнити Заявку на надання Послуг на Сайті Виконавця та підтвердити свою згоду з правилами та порядком доступу до Послуг, а також ознайомитись з Політикою конфіденційності, Політикою відданості різноманітності, рівності, інклюзивності та справедливості, Політикою про етику, чесність та прозорість, Політикою про частковий кредит навчання від інших організацій, Політикою по частковій втраті працездатності, Політикою розгляду скарг та іншими умовами цієї Оферти. Згода з правилами та порядком доступу до Послуг вважається наданим Клієнтом, якщо він надіслав Заявку на онлайн-тренінг.
5.1.2. Своєчасно сплатити вартість Послуг у розмірі та у строк (якщо порядок оплати – помісячно), згідно з обраним Пакетом участі.
5.1.3. Виконувати вимоги цієї Оферти, правила та порядок надання Послуг зазначених на Сайті, дотримуватись вимог законодавства України при виконанні цієї Оферти.
5.1.4. У випадку тимчасової втрати працездатності або іншої поважної причини неможливості отримання послуг, негайно повідомити про це Куратора онлайн-курсу електронною поштою coaching.academyy@gmail.com.
5.1.4. Утримуватися під час отримання Послуг від поведінки, яка:
– може перешкодити іншим учасникам процесу брати участь у наданні Послуг та отримувати інформацію;
– принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших учасників процесу, у тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.
5.1.5. Клієнту забороняється відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, передавати третім особам матеріали, отримані в процесі надання Послуг.
5.2. Клієнт має право:
5.2.1. Вибрати Пакет участі відповідно до власних потреб.
5.2.2. Отримати Послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цією Офертою та обраним Пакетом участі, в тому числі під час тимчасової втрати працездатності.
5.2.2.1. Для цього необхідно буде після одужання вивчити матеріали занять, переглянути записи, виконати завдання, пройти практичні заняття.
5.2.2.2. Якщо пропущено більше 30 годин онлайн-курсу, Клієнт має можливість попрацювати персонально з інструктором, щоб надолужити пропущений матеріал, за свій рахунок, або записатися на наступний онлайн-курс.
5.2.2.3. Якщо пропущено більше 2 годин менторингу, Клієнт має сплатити індивідуальні заняття з ментором.
5.2.2.4. Усі питання щодо політики тимчасової втрати працездатності розглядаються в індивідуальному порядку та мають бути надіслані у письмовій формі директору з навчання Руслані Орловській за адресою coaching.academyy@gmail.com.

5.2.3. Звернутися до виконавця із заявою щодо вирішення питання про повернення коштів, сплачених за послугу, у разі, якщо послуга клієнту не надана або надана частково.

6.1. Вартість послуг по цій Оферті визначається Пакетом участі, розміщеним на Сайті. Вартість може змінюватись в залежності від наближення дати надання Послуг. Інформація про актуальну ціну Послуг розміщується на Сайті.
6.2. Клієнт має право оплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Клієнтом фіксується вартість Послуг, яка вказана на сайті http://coaching-edu.online у відповідному пакеті участі.
6.3. Оплата вартості послуг Виконавця за цією Офертою здійснюється у безготівковій формі у порядку та строки, що визначаються відповідно до інформації на Сайті щодо конкретного Пакету участі:
– шляхом здійснення Інтернет-платежу;
– шляхом оплати рахунку у банківській установі.
Зміст Інтернет-платежу або платіжного документа банківської установи повинен обов’язково містити вказівку П.І.Б. Клієнта у графі «Призначення платежу» та П.І.Б. особи, яка отримуватиме Послугу.
6.4. Вартість послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Клієнт сплачує додатково.
6.5. Послуги вважаються повністю сплаченими у момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця.
6.6. Клієнт має право звернутися до виконавця із заявою щодо вирішення питання щодо повернення коштів, сплачених за послугу, у разі, якщо послуга клієнту не надана або надана частково.
6.7. Заява на повернення коштів має бути надіслана на електронну пошту виконавця coaching.academyy@gmail.com з електронної адреси, вказаної при оплаті та містити такі дані:
– тема листа «Повернення коштів»;
– П.І.Б., опис причини повернення у вільній формі;
– копія чека чи доказ оплати;
– реквізити банківського рахунку, з якого було здійснено оплату (рахунок у форматі IBAN);
– реквізити банківського рахунку для повернення коштів (рахунок у форматі IBAN);
– контакти зв’язку.
6.8. Повернення коштів здійснюється за оплачену, але ненадану послугу або частину послуги, за вирахуванням 10%, пов’язаних з податками, банківським переказом та адміністративними витратами.
6.9. Повернення коштів здійснюється протягом 14 днів з моменту отримання відповідної заяви від клієнта із зазначенням усієї необхідної інформації, зазначеної у п.2.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених в Оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Оферти.
7.2. У разі, якщо Клієнт вніс плату за надання Послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Оферту та/або відмовити Клієнту у допуску до отримання Послуг.
7.3. У разі передачі Клієнтом інформаційних матеріалів, отриманих при отриманні Послуг, третім особам без письмового дозволу Виконавця або у разі виявлення фактів використання Клієнтом зазначених матеріалів у комерційних цілях Клієнт може бути усунений від отримання Послуг.
7.4. У разі невідповідності технічного обладнання Клієнта для отримання Послуги згідно з Пакетом Участі, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Клієнтом доступу до Послуг.
7.5. Будь-які дії Клієнта, спрямовані на перешкоджання Виконавцем надання Послуг іншим клієнтам, або дії Клієнта, що спричинили ненадання або неналежне надання Виконавцем послуг по цій Оферті, спричиняють розірвання цієї Оферти без повернення Клієнту вартості послуг.
7.6. Виконавець не несе відповідальності за:
– неможливість надання Послуг з причин, що не залежать від нього, включаючи форс-мажорні обставини, у тому числі: військовий або надзвичайний стан у країні, порушення роботи ліній зв’язку (Інтернет), раптова відсутність або несправність обладнання, несправність або припинення роботи різних Інтернет- ресурсів, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;
– Порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Клієнтом для отримання послуг;
– неможливість надання Послуг через порушення зобов’язань власниками/користувачами місць надання Послуг;
7.7. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією щодо цієї Оферти обмежується вартістю послуги, наданої по Оферті.

8.1. Набір і найм всього персоналу здійснюється без дискримінації будь-якої особи за ознакою раси, віку, релігії, кольору шкіри, віросповідання, національного походження, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності чи статусу ветерана.

8.2. Весь персонал не буде дискримінувати жодного працівника чи учасника через расу, вік, релігію, колір шкіри, віросповідання, національне походження, стать, сексуальну орієнтацію, гендерну приналежність, сімейний стан, інвалідність або статус ветерана.

8.3. Взяти участь у програмі можуть усі особи незалежно від раси, віку, релігії, кольору шкіри, віросповідання, національного походження, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності чи статусу ветерана.

8.4. Усі співробітники, студенти та інші учасники повинні мати можливість насолоджуватися середовищем, вільним від дискримінації та переслідувань. Це включає, але не обмежується, дискримінацією або переслідуванням за ознаками раси, віку, релігії, кольору шкіри, віросповідання, національного походження, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності чи статусу ветерана. Наша академія не терпить і не буде терпіти поведінку будь-якого працівника, студента, волонтера, підрядника, відвідувача, яка необґрунтовано заважає здатності людини навчатися в доброзичливому середовищі. Ми прагнемо розширити ці принципи за межі нашої академії, моделюючи та просуваючи етичні ініціативи, які наші студенти можуть нести як цінності в суспільство. Учасників, які бажають повідомити про дискримінацію, просимо дотримуватись викладеної нижче Політики подання скарг. Ми будемо негайно розслідувати всі претензії та повідомлення про неналежну поведінку.

9.1. Як акредитований ICF провайдер, наша організація дотримується Кодексу етики Міжнародної федерації коучингу та підкреслює його. Кодекс етики ICF описує основні цінності ICF, етичні принципи та стандарти поведінки для всіх професіоналів ICF. Дотримання цих етичних стандартів поведінки є першою з основних коучингових компетенцій ICF. Ви можете прочитати більше про Кодекс етики ICF тут.

9.2. Крім того, International Coaching Competence Academy зобов’язується діяти чесно та прозоро. Ми плекаємо відносини з нашими учасниками, колегами, клієнтами та іншими учасниками коучингового простору і будуємо їх, спираючись на чесність, рівність, професійність, гідність, людяність, та прагнемо бути максимально прозорими, чітко вказуючи заходи, які вживаються для забезпечення етичних норм.

9.3. Ми виступаємо проти використання маніпулятивної або нечесної маркетингової стратегії і прагнемо забезпечити безпечний і етичний процес продажів. Крім того, ми працюємо над забезпеченням чесних і справедливих цін на всі програми, щоб забезпечити доступ і якість коучингової освіти.

10.1. International Coaching Competence Academy прагне забезпечити справедливе ставлення до кожної людини та спробувати вирішити будь-які скарги вчасно та справедливо. Клієнти мають право подати скаргу щодо змісту, процесу або поведінки викладацького складу.

10.2. Процедуру подання скарг можна знайти нижче:

10.2.1. Крок 1. Клієнт повинен спочатку спробувати вирішити проблему безпосередньо з викладачем/тренером, персоналом або учасником, з яким у нього є проблема. Якщо Клієнту не зручно звертатися напряму до особи, він можуть перейти до кроку 2.

10.2.2. Крок 2. Якщо Клієнту не зручно звертатися до особи, стосовно якої у нього є скарга, або він не може вирішити проблему безпосередньо, він повинен подати письмову скаргу директору програми протягом 5 днів. Директор програми розгляне проблему та поговорить зі Клієнтом протягом 3 днів після отримання скарги. Директор програми співпрацюватиме з усіма залученими сторонами, щоб вирішити проблему.

10.2.3. Крок 3. Якщо Клієнт не вважає проблему вирішеною, необхідно надіслати письмовий запит на апеляцію директору програми Руслані Орловській для розгляду. Ця апеляція повинна включати описання скарги та причину(и), чому Клієнт незадоволений спробою(ами) розв’язання проблеми. Звернення розглядаються та письмова відповідь надається протягом 10 днів. Усі апеляційні рішення є остаточними.

10.2.4. Крок 4. Якщо попередні кроки не допомогли вирішити проблему, і, на думку Клієнта, Виконавець не виконує свої обов’язки або виконує їх з порушеннями, Клієнт має право подати офіційну скаргу на Виконавця за посиланням: https://coachingfederation.org/coaching-education/accreditation-complaints

11.1. International Coaching Competence Academy може запропонувати кредит за часткове проходження курсу. Кількість нарахованих годин залежатиме від кількості отриманих годин навчального плану. Якщо ви зацікавлені в отриманні часткового кредиту годин за курс, на якому ви зараз або були зараховані раніше, зв’яжіться з директором з навчання Русланою Орловською за адресою coaching.academyy@gmail.com не пізніше ніж через 7 днів після закінчення курсу. Будь ласка, надайте деталі про курс, на який ви були зараховані, кількість кредитних годин, які ви бажаєте, та будь-яку додаткову відповідну інформацію. У разі схвалення ви отримаєте кредитний сертифікат від International Coaching Competence Academy із зазначенням кількості пройдених навчальних годин, але без відповідних лого ICF на сертифікаті.

11.2. International Coaching Competence Academy не буде прийнято частковий кредит від інших організацій або програм. Індивідуальні питання стосовно цього направляйте директору програми Руслані Орловській coaching.academyy@gmail.com.

12.1.Дія Оферти припиняється:
– по згоді сторін;
– у випадках, передбачених пунктами 7.2. та 7.3. даної Оферти;
– у разі смерті однієї із Сторін по Оферті.
12.2.Виконавець залишає за собою право заборонити Клієнту отримати послуги у разі порушення Клієнтом правил отримання Послуг на строк до усунення такого порушення.
12.3.Розірвання Оферти з ініціативи Виконавця оформляється шляхом направлення Клієнту письмового повідомлення на його електронну адресу, вказану при реєстрації на .Сайте.
12.4. Розірвання Оферти з ініціативи Клієнта оформляється шляхом направлення Виконавцю письмового повідомлення на його електронну адресу coaching.academyy@gmail.com.

13.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в Інтернеті на Сайті і діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем. При виконанні умов цієї Оферти Сторони використовують телефонну та інші види доступного зв’язку через Інтернет.
13.2. Акцептуванням цієї Оферти Клієнт підтверджує правильність та достовірність відомостей, викладених ним у Заявці на онлайн-тренінг, а також те, що Клієнт повністю ознайомлений та згоден з правилами та порядком проведення онлайн-тренінгу, розміщеними на Сайті, та зобов’язується їх дотримуватись.
13.3. Акцептуванням цієї оферти Клієнт добровільно дає згоду на опрацювання його персональних даних у базі персональних даних Виконавця з метою виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою та в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець має право надавати персональні дані Клієнта своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг у цій Оферті, виключно для досягнення цілей цієї Оферти.
13.4. Кожна із Сторін цієї Оферти несе повну відповідальність за правильність зазначених нею реквізитів та зобов’язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – самостійно несе ризик пов’язаних з цим наслідків.
13.5. Усі суперечки, що виникають у цій Оферті або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Клієнтом. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

Податкові відомості:
Фізична особа – підприємець Орловська Руслана Володимирівна, РНОКПП 2855902442.
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.09.2021, №2009180010001000547.
Платник єдиного податку, 3 група, без ПДВ — витяг з реєстру платників єдиного податку №1820293400148 від 18.05.2018 року.

Банківські реквізити:
ПАО КБ «ПриватБанк», рахунок UA253515330000026007052104437

Електронна поштаcoaching.academyy@gmail.com
Тел. +38 067 750 99 16

Адреса: вул.Олени Пчілки, 3Д-87, 02059, м.Київ.

ru_RURussian