Політика щодо обробки персональних даних

Дана Публічна оферта, далі — «Оферта», є офіційною публічною пропозицією про придбання інформаційно-консультаційних послуг Фізичної Особи Підприємця Орловської Руслани Володимирівни та залучених на умовах цієї Оферти третіх осіб (далі — Виконавець), адресованим необмеженому колу осіб, розміщеним на Інтернет-сайті за адресою: http://orlovska.com, далі – «Сайт».

1.1. Учасник та/або Учасники (у всіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем. Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.2. Акцепт Публічної оферти означає повне і беззастережне прийняття цієї Оферти.

1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги, Коучинг, Менторинг, Супервізія та інші інформаційно-консультаційні послуги, які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти. 

1.4. Вебінар — онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), які проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання за умов цієї Оферти.

1.5. Посилання на сайт – літерно-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в Інтернеті.

1.6. Персональне посилання – персональний літерно-цифровий код або інший код, який дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.

1.7. Тренінг – це урок, лекція, майстер-клас, курс, практичне заняття, які проводяться в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.

1.8. Коучинг – це інформаційно-консультаційні послуги у формі коучингу за стандартами Міжнародної федераціїї коучингу, який проводиться з Учасником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти. 

1.9. Менторинг — це тренінг-консультація, який проводиться з Учасником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.10. Супервізія — це інформаційно-консультаційні послуги, які надаються Учаснику в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.11. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг у рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї послуги Учасник може вибрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах цієї Оферти.

1.12. Реєстрація Учасника (далі – Реєстрація у всіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за посиланням на Сайт з подальшим наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Виконавцю та/або іншим способом на умовах даної Оферти.

1.13. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Виконавцю надає Учаснику право на отримання Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цієї Оферти.

2.2. Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, далі «e-mail», перед початком трансляції Вебінара, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне лише для одного Учасника, яким воно було отримано, перейшовши по ньому Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї Оферти, внаслідок чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінара. У разі надання персонального посилання на запис Вебінара на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера чи іншого мобільного пристрою.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, що не залежать від Виконавця, у тому числі через невиконання Учасником, у тому числі, але не лише п. 2.3. даної Оферти.

2.5. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінара, лекторів, тривалість Вебінара, змінювати (переносити) та скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

2.6. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати та/або часу Вебінара, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, одержують повідомлення про нову дату та/або час, а також Персональне посилання для участі в такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e-mail .

2.7. Виконавець має право не допустити до участі у Вебінарі учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.8. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Вебінара посилання на запис проведеного Вебінара (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника. Виконавець зобов’язаний надати Учаснику доступ до перегляду відеозапису Вебінара лише у тому випадку, якщо Учасник придбав доступ до перегляду відеозапису Вебінара та виконав усі інші умови відповідно до Пакету Учасника.  

2.9. У разі пропуску Учасником Вебінара, у тому числі з причин, що не залежать від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються належним чином виконаними. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінара (за його наявності) та/або додаткові матеріали. Учасник має право вимагати у Виконавця доступ до перегляду відеозапису Вебінара лише у тому випадку, якщо Учасник придбав доступ до перегляду відеозапису Вебінара та виконав усі інши вимоги відповідно до Пакету Учасника.   

2.10. За порушення морально-етичних норм та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, інша некоректна поведінка Учасника, який заважає проведенню Вебінара, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінара.

2.11. Під час проведення Вебінара Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінара, якщо особа, яка його проводить, не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватись Виконавцем щодо всього Вебінара або певного часу його проведення.

3.1. Для участі у Тренінгу Учаснику необхідно зареєструватись та виконати всі умови цієї Оферти.

3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Виконавцю є однією з обов’язкових умов допуска Учасника до участі у Тренінгу.

3.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, які не залежать від Виконавця.

3.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) та скасовувати його, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

3.5. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники одержують повідомлення про такі зміни.

3.6. Виконавець має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Виконавця згідно з п. 7.1.4. Оферти, у тому числі з причин, що не залежать від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На свій розсуд Виконавець має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. Виконавець зобов’язаний надати Учаснику доступ до перегляду відеозапису Тренінга лише у тому випадку, якщо Учасник придбав доступ до перегляду відеозапису Тренінга та виконав усі інші вимоги відповідно до Пакету Учасника.  

3.8. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінга, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінга, під час якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується. Учасник має право вимагати у Виконавця доступ до перегляду відеозапису Тренінга лише у тому випадку, якщо Учасник придбав доступ до перегляду відеозапису Тренінга та виконав усі інши вимоги відповідно до Пакету Учасника.  

3.9. Під час проведення Тренінга, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка його проводить, не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватись Виконавцем до всього Тренінгу або його частини.

3.10. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Тренінга додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах пакету Учасника.

4.1. Для участі в Коучингу Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цієї Оферти.

4.2. Заповнення Анкети перед Коучингом та передача її Виконавцю є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі у Коучингу.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Коучингу, яка виникла з причин, що не залежать від Виконавця.

4.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати місце, тривалість, змінювати (переносити) та скасовувати надання послуг Коучингу, повідомивши Учасника про це. 

4.5. Виконавець погоджує з Учасником дату та час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім у погоджену з Виконавцем дату та час.

4.6. У разі систематичного пропуску (два і більше разів) Коучингу без попереднього повідомлення (не пізніше ніж за 24 години) Учасником про неможливість бути присутнім у погоджену з Виконавцем дату та час, з причин, що не залежать від Виконавця. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на свій розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. 

4.7. Виконавець має право не допускати до участі у Коучингу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

4.8. У разі порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучинга, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Коучинга, під час якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.

5.1. Для участі в Менторингу та/або Супервізії Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цієї Оферти.

5.2. Заповнення Анкети перед Менторингом та/або Супервізією та передача її Виконавцю є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі у Менторингу та/або Супервізії.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Менторингу та/або Супервізії, яка виникла з причин, які не залежать від Виконавця.

5.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати місце, послідовність Менторингу та/або Супервізії, його тривалість, менторів, змінювати (переносити) та скасовувати його, повідомивши Учасника про це.

5.5. Виконавець погоджує з Учасником дату та час Менторингу та/або Супервізії, а також можливість його перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім у погоджений з Виконавцем дату та час.

5.6. У разі систематичного пропуску (два і більше разів) Менторингу та/або Супервізії без попереднього (не пізніше ніж за 24 години) повідомлення Учасником про неможливість бути присутнім у погоджену з Виконавцем дату та час, з причин, що не залежать від Виконавця. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на свій розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином, але Менторинг та/або Супервізія не можуть бути враховані за стандартами Міжнародної федерації коучингу.

5.7. Виконавець має право не допускати до участі у Менторингу та/або Супервізії Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

5.8. У разі порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Менторингу та/або Супервізії, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Менторингу та/або Супервізії, під час якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Відмовити Учаснику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

6.1.2. Проводити фото- та відеофіксацію під час проведення Вебінарів і Тренінгів, а також використовувати отримані під час фото- та відеофіксації матеріали на свій розсуд.

6.1.3. Розробляти на власний розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати її дату, час, місце, змінювати (переносити) та скасовувати, визначати кількість та склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.

6.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail’у здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

6.1.5. Залучати до надання Послуги або її окремих частин третіх осіб.

6.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, у тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати за надання послуг, вносити зміни до порядку надання послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті. 

6.2. Обов’язки Виконавця:

6.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

6.2.2. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників стосовно послуг Виконавця та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.

6.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно у разі повного скасування Виконавцем сплаченої Учасником Послуги.

7.1. Учасник має право:

7.1.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації про Послуги Виконавця, умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, зазначеними на Сайті та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим або іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи Виконавця.

7.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти. 

7.1.3. Відмовитись від отримання Послуги до моменту її оплати.

7.1.4. На умовах Оферти перенести одержання повністю оплаченої послуги на наступну найближчу встановлену Виконавцем дату її надання або погодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за 24 години про неможливість отримання Послуги.

7.2. Обов’язки Учасника:

7.2.1. До акцептування Оферти ознайомитись з її діючими умовами.

7.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.

7.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

7.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною послугою або пакетом учасника:

7.3.1. Розповсюджувати відео-, аудіозапис Послуги у будь-який спосіб.

7.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів у текстовий формат та/або перекладу іншими мовами.

7.3.3. З комерційною метою використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом перекладу або розповсюдження знань та основ без попереднього погодження з Виконавцем.

7.3.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.3.5. Організовувати та проводити власні заходи чи заняття на базі Послуг Виконавця.

7.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

7.3.7. Передавати та/або надавати доступ до отримання Послуг будь-яким третім особам за винятком умов цієї Оферти.

7.3.8. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання Послуг.

7.3.9. Здійснювати інші дії, які не передбачені Офертою, але такі, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця, інших Учасників та/або третіх осіб.

8.1. Вартість послуг Виконавця за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) розміщується на Сайті та може змінюватись в залежності від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на сайті.

8.2. Оплата провадиться шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

8.3. Послуга надається Виконавцем після повної, 100% її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.

8.4. Учасник має право оплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, яка діяла на момент здійснення оплати першої частини.

8.5. Моментом оплати вважається зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до обраного Учасника способу оплати.

8.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, яка є дорожчою за початкову, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у разі, якщо сума нової Послуги є дешевшою за первинну, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Виконавцем різниця вартості таких послуг може бути повернена Учаснику. 

8.7. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, Виконавець може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.

8.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти безкоштовне.

8.9. Виконавець передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів розповсюджуються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.

8.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його особистий розсуд.

8.11. Виконавець може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для учасників. На такі безкоштовні Вебінар та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.

9.1. Виконавець не дає Учаснику жодних гарантій щодо послуг, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність до вирішення конкретних завдань та умов Учасника. 

9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, у тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати внаслідок надання послуг Виконавцем.

9.3. У разі надання Учасником свідомо неправдивих даних Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності. Претензії таких Учасників не розглядаються.

9.4. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, у тому числі, але не виключно, внаслідок дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей інших членів.

9.6. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (у тому числі, але не виключно за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Виконавця.

9.7. Виконавець не займається освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, що підтверджують: кваліфікацію, рівень знань, здобуття професійних знань, навичок, умінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Виконавця .

9.8. Учасник, акцептуючи цю Оферту, бере на себе також ризики неотримання прибутку та ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації, отриманої Учасником під час надання Послуг Виконавцем.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за отримання результату, отримання результату, що не відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей .

9.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги надає приватні думки лекторів, які можуть не співпадати з думкою Виконавця або Учасника.

9.11. За жодних умов та обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданою ним, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при надання Послуги Виконавцем.

9.12. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Учасником та/або перед якоюсь третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані внаслідок будь-якого використання інформації з сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з сайту , що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту інформації, отриманої від Виконавця при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, будь-яка втрачена вигода, припинення господарської діяльності, втрата програм або даних в інформаційних системах Учасників та інше, що виникли під час надання будь-якої Послуги.

9.13. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Виконавця форс-мажорних обставин він не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє на Сайті.

9.14. Усі суперечки, що виникають у цій Оферті чи пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Учасником.

9.15. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Учасником, у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Учасників, третіх осіб, технології.

10.2. На виконання умов Закону України “Про захист персональних даних” Учасникам повідомляється:

10.2.1. Власником та розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець.

10.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

10.2.3. З метою обробки персональних даних, що зазначена у п. 10.2.2. цієї Оферти можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

10.2.4. З персональними даними відбуватимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або їхнього повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 10.2.2. даної Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) на користь національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

10.2.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом усієї діяльності Виконавця, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом строку, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної у п. 10.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Виконавцю запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

10.2.8. Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у п.10.2.3 цієї Оферти.

10.3. Учасники мають право на отримання Послуги лише у випадку, якщо ними було дотримано всіх вимог цієї Оферти

10.4. Інформування Учасників здійснюється у порядку, передбаченому п. 6.2.2. даної Оферти.

10.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не врегульованих нею, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним та не підлягає оскарженню.

10.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються та не розглядаються Виконавцем.

10.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти лише після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

10.8. Проїзд до місця отримання Послуги та у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.

10.9. Оферта затверджена Виконавцем та діє протягом тривалості надання Послуг.

en_USEnglish